Pilates Lenka
SPORT

Pilates Lenka
Navigovat Navigovat Facebook

Zámecký hotel Třešť, Dr. Richtra 234/6, Trest


Telefon: 737612900
E-mail: vokrinkova.lenka@gmail.com
Web: www.pilateslenka.cz

Pilates cvičení vyvinul Joseph Hubertus Pilates (1883 – 1967), naturalizovaný Američan německého původu, který trpěl v dětství křivicí, revmatickou horečkou a astmatem. Vlastní neduživost ho vyprovokovala k úsilí být co nejsilnější a nejzdravější. Již v mládí prostudoval, co se dalo a cvičil!!! Postupně se z něho stal všestranný sportovec a v plné svěžesti se dožil požehnaného věku 84 let. Zastával názor, že pružnost a lehkost dětských pohybů je schopnost, kterou není třeba postupem doby ztrácet.

Jediným důvodem, proč jsme v dospělosti méně ohební a nemotornější, je kumulace nevhodných pohybových návyků a špatné držení těla. Domníval se, že pokud bereme své zdraví vážně, dokážeme se těchto návyků lepší sebekontrolou zbavit. Je nutno docílit toho, aby svaly pracovaly pod naší vědomou kontrolou a nepodléhaly návykům vzniklým zanedbáním a nevšímavostí. Pilates sám označoval své cvičební programy pod názvem “Contrology”

Joseph Pilates vypracoval postupem let originální sestavu cvičení, o jejíž účinnosti se přesvědčili nejen tanečníci, sportovci, lidé v rekonvalescenci po úrazech, ale i široká veřejnost.

Má-li být Pilatesův cvičební program účinný, neobejde se bez následujících ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ:
- Dýchání
- Koncentrace
- Powerhouse - centrum síly
- Kontrola
- Plynulost
- Přesnost
- Rutina
- Izolovanost

ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY CVIČENÍ PILATES:
- podporuje uvědomění si vlastního těla
- podporuje růst dlouhých a štíhlých svalů
- vede k snadnějším a plynulejším pohybům
- zvyšuje ohebnost
- posiluje celé tělo
- zlepšuje celkové držení těla
- podporuje svaly pánevního dna a tím řeší preventivně inkontinenci
- zlepšuje držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené