Nemocnice Jihlava
ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice Jihlava
Navigovat Navigovat Facebook

Vrchlického 59, Jihlava


Telefon: 567157111
E-mail: velevl@nemji.cz
Web: www.nemji.cz

Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.